Slijeganje kod temeljenja drvetom

Temeljenje drvenim pilotima prenosi opterećenja na organske slojeve ili slojeve ilovače. Zato se takva vrsta temeljenja naziva još i „plivajuća drvena konstrukcija“.

Temeljenje drvetom čini sistem od profila, pilota i tla. Do zakazivanja funkcije temeljenja dolazi kada se drvo iz drvene pilot konstrukcije odvoji ispod vode ili kada dođe do truljenja drveta iznad razine podzemnih voda. Uzrok odvajanja supstance drveta obično su bakterije i hidroliza, jer temeljenje drvetom obično stoji u podzemnim vodama. Razdoblje u kojem drvo gubi svoju supstancu ovisi o vrsti drveta. Kod mekših vrsta drveta razgradnja traje stoljećima, kod tvrđeg drveta tisućljećima. Razaranju supstance drveta pogoduju smanjenje razine podzemne vode i pojava gljivica. Razgradnja se ubrzava dovodom zraka. Porast razine podzemnih voda reducira ili završava proces razgradnje. Primjena drveta različite kvalitete djeluje različito na stupanj slijeganja u području temeljenja.

]]>