Slogovi i ozubljenja pri gradnji zidova

Za ozubljenje svi elementi opeke moraju imati ist visinu, jer različite deformacije pojedinačnih slogova negativno utječu na prenošenje opterećenja. Čvrsta povezanost (različite veličine u ovisnosti o formatu opeke) treba također spriječiti pucanje sloga pod utjecajem vlačnih sila.

Kod slogova razlikujemo dužnjački slog opeke i vežnjački slog opeke . Dužnjački slog je onaj kod kojeg opeka leži uzdužnom stranom u liniji zida, vežnjački slog opeke uskom stranom.

Dužnjački slog opeke

Svi se slogovi opeke sastoje od dužnjaka, koji se od jednog do drugog sloga pomjeraju jedan od drugoga za ½ dužine opeke ( središnji slog) ili 1/3 odnosno ¼ dužine opeke (usporeni slog). Dužnjački slog ima najbolju čvrstoću.

Vežnjački slog

Svi se slogovi sastoje od vežnjaka, koji se pomjeraju za ½ čeone strane. Zbog relativno malog pokrivanja ti slogovi imaju i manju nosivost od dužnjačkih slogova , to se međutim kod dimenzioniranja zidova ne uzima u obzir.

Blok-slogovi

Pravilna izmjena dužnjačkog i vežnjačkog sloga ,spojne fuge dužnjaka leže okomito jedna preko druge.

Križni slog

Pravilna izmjena dužnjačkih i vežnjačkih slogova – vertikalno. Spojne fuge svakog drugog sloga dužnjaka pomjeraju se za ½ dužine opeke.U slojevitim zidovima postoji čitav niz ukrasnih slogova; posebno su izražajni tzv.»divlji slogovi». Tu se zida uglavnom bez reda i s nepravilnim površinama.

Danas se zidovu uglavnom izrađuju ili u tehnici dužnjačkih slogova ili u tehnici vežnjačkih slogova, i to u debljinama od 24, 30, 36,5 i 49 cm kod jednokrilnih zidova. Iz konstruktivnih ali i ekonomskih razloga ( nema obrade opeke) sačinjavaju se uglavnom planovi polaganja, posebno kod ravnih elemenata i velikoplošne opeke.

Dopunska opeka omogućuje točne zidne slogove po mjeri, kutna rješenja i točke križanja. Kod netočnosti se više ne koristi velikodušno žbuka- a time nema opasnosti od potencijalnih toplinskih mostova.

]]>