Snižavanje razine podzemnih voda

Snižavanje razine podzemnih voda – Za isušivanje građevinske jame, ukoliko podnožje temelja leži ispod postojeće razine podzemnih voda: unutar ili izvan građevinske jame se buše gravitacijski zdenci (ravni ili dubinski zdenci), koji u širem području snižavaju razinu podzemnih voda za potrebnu mjeru.

Snižavanje razine oborinskih voda može djelovati negativno na stabilnost građevinskog objekta u njegovoj okolini i na zelenim površinama.

]]>