Solarna termika

Pod solarnom termikom se podrazumijeva pretvaranje svjetlosti u toplinu pomoću solarnih kolektora. Dobivena toplina se koristi za zagrijavanje pitke vode, kao potpora postrojenjima za grijanje te za zagrijavanje bazena.

]]>