Spasilački putevi

Prilikom gradnje ili naknadne dogradnje i sanacije stambenih objekata (npr. u području krovišta ili u podrumu) temeljni princip je da za svaki stan, na svakom katu moraju postojati najmanje dva neovisna puta za spašavanje u slučaju požara.

]]>