Specijalne konstrukcije-fasade sa sunčevim kolektorima

Fotonaponske fasade

U kolektoru se apsorbiranom toplinom zagrijava radni medij, koji se kasnije koristi za grijanje, zagrijavanje vode i toplinsku ventilaciju.

Poskupljenjem osnovnih energenata odnosno njihovim povećanim oporezivanjem , ali i tehnološkim napetkom , sunčevi su se kolektori etablirali posljednjih godina kao dopunski sistem kućne tehnike.

Novi poticaji doveli su do toga da sada postoje različite mogućnosti za integriranje sunčevih kolektora u zidove objekta. Tako sada proizvođači nude kolektore ne samo na krovu objekta već i module koji se mogu integrirti u pročelje.

Tamo se mogu montirati kao i zastakljenje na stupno-pofilnu-konstrukciju. Oprezno treba planirati i izvesti postavljanje priključnih vodova u utore, kako bi se izbjegla oštećenja, a moraju biti i nepropusni za vodu i zrak.

]]>