Sportski podovi

Sportski pod BOFLEX Jednom rječju – Boflex sportsfloor

BOFLEX P1

Konstrukcija/Patent

Boflexov sportski pod – Boflex P1 je površinski elastičan pod; elastičnost je ugrađena u parket . Kvalitetu elastičnosti i apsorpcije udarca osigurava Evazote 50, materijal razvijen da naročito odolijeva dinamičkom opterećenju.

Evazote 50 je kemijski križno povezana zatvorena stanica ( dijagonalno položena ) pjene i proizvodi se bez ikakvih plinova štetnih po okolinu.

Preduvjet je da betonska glazura bude ravna da bi se osigurala jednolična elastičnost cijele površine poda. Pod se polaže kao plutajući sa dvostrukom vezom pero-utor da bi se osigurala odgovarajuća bočna snaga, kao i omogućavala odgovarajuća bočna krutost. Elastični materijal će tokom normalnih sportskih aktivnosti biti stiskan samo 10-30%. Čak i najekstremnija opterećenja neće oštetiti elastični materijal budući da ga je 50% umetnuto da izbjegne potpuni stisak. Temelj poda je 23mm debeli parket sa dugačkim letvicama koji pruža daleko veću stabilnost uspoređujući sa podovima od masivnih letvica parketa. Ukupna završna visina poda, uključujući elastični materijal, je 28mm. Izuzetno mala visina poda čini sportski pod jako prikladnim za renoviranja, instalacija je izvediva bez izvođenja ikakvih velikih građevinskih zahvata. 

[u]Vrste drveta[/u] Normalno isporučujemo kanadski tvrdi javor i europski hrast. U principu možemo isporučiti bilo koju vrstu drveta zahtijevanu od kupca.

Polaganje Boflex sportski pod je sušen na 7+/-1% relativne vlage. Ta karakteristika mora biti očuvana tokom ugradnje. Sva vrata i prozori moraju biti ugrađeni i svi radovi koji uključuju vlagu moraju biti završeni do kraja prije ugradnje poda. Zgrada mora biti i prozračivana stalno tokom perioda od najmanje osam tjedana prije polaganja poda. Relativna vlaga u zgradi treba biti između 30% i 65% na 20 stupnjeva Celzijusovih. Idelni uvjeti su približno 40%-50% na 20oC.

Zahtjevi za podlogu

Podloga mora biti čvrsta, potpuno potporna i ravna, maksimalno dopuštena odstupanja su 2mm na promjeru od 2 metra. Ako podloga ne udovoljava ovim zahtjevima neophodni su popravci. Upotreba samonivelirajuće mase ili sličnog biti će zadovoljavajuća.

Upute za ugradnju u novogradnji

Dva sloja 0,2mm plastične membrane se polaže na podlogu prije nego se Boflex P1 ugrađuje. Relativna vlažnost mora biti manja od 75% Praktično iskustvo je pokazalo da novo izljevene betonske glazure trebalo bi da se suše umjetno minimalno osam tjedana prije ugradnje sportskog poda. Odstojanje od zida Razmak za proširenje koji je neophodan između zida i poda određuje se potrebnim 1,5mm po metru širine. Primjer : Ako je dvorana 24 metra širine razmak za proširenje od 18mm se zahtijeva na svakoj strani poda. Pokrivne kutne letve Kutne letve trebaju biti pričvršćene samo na zid tako da ne ometaju kretanje poda. Ljepilo Naše specijalno ljepilo se upotrebljava tokom ugradnje i dio je svake isporuke. Održavanje Nezadovoljavajuće čišćenje je jedan od glavnih razloga za prerano habanje. Pijesak i prašina na površini poda djeluju kao brusni papir ispod obuće. Zbog toga je jako važno da postoji odgovarajuća zona za brisanje obuće na izlazu.

Čišćenje

Dnevno čišćenje trebamo obavljati upotrebljavajući krpu za skupljanje prašine ili blago namočenom krpom. Brojni vlasnici dvorana imaju dobre rezultate škropljenjem razrijeđenog čistila po podu upotrebljavajući niskotlačne sprejeve. Za veće površine preporuča se upotreba strojeva za čišćenje koji istovremeno čiste i usisavaju vodu u jednoj operaciji. Čistila sa neutralnom Ph vrijednosti su preporučljiva. ZAPAMTITE DA SE POVRŠINA PARKETNOG PODA LAKO ODRŽAVA ČISTOM SA MINIMALNOM UPOTREBOM VODE. PRETJERANA UPOTREBA VODE MOŽE ČAK I OŠTETITI POD. Višenamjenska upotreba Pod će podnijeti žestoku opću upotrebu. Ipak, tokom takve upotrebe ( npr. izložbe ), preporučljivo je da se površina zaštiti od pretjeranog habanja sa tekstilnim prostirkama ili sličnim.

Testirani Boflex rezultati

Prihvaćanje međunarodne zbirke standarda koja prosuđuje izvedbu glavnih značajki sportskih površina je od velike vrijednosti za projektante i krajnje korisnike. \”Arkada\” vjeruje da je DIN standard 18.032 Dio 2 dokazan kao najpraktičnija metodologija za testiranje sportskih podova.  

Osim gore spomenutih atletskih tehničkih karakteristika NBI je također testirao pod na vremensku trajnost ( simulirajući dugotrajnu upotrebu poda ).

Konstrukcija je bila testirana testom od 45.000 opterećenja bez gubitka svojih karakteristika elastičnosti i veza pero/utor je bila podvrgnuta pritisku 100.000 puta bez oštećenja.

NBI je konačno zaključio:Boflex P1 sportski pod je izuzetno prikladan za sportske površine.

www.parketi.hr