Spremnici za loživo ulje montirani u podrumu

Spremnici za uskladištenje loživog ulja od čeličnog lima ili plastike, koji se u pojedinačnim dijelovima smještaju u podrum te se tamo spajaju u spremnik. Čelični spremnici se zatim smješatju u prihvatne kade ili se smještaju u zaštitni omotač od plastike u spoju sa uređajem za detekciju propuštanja.

]]>