Stabilnost naknadno postavljenih omotača zida

Osiguranje stabilnosti naknadno postavljenih omotača zida mora osim ekonomičnosti sadržavati i tehničke aspekte kod planiranja. Prije početka izvođenja ove mjere treba provjeriti potrebu preuzimanja dodatnih opterećenja iz omotača od postojećih temelja ili su potrebni dodatni temelji.

Odlučujući utjecajni faktori su postojeće stanje temeljenja, vrsta temelja kao i prilagodba podloge predviđenoim sanacijskim mjerama.

]]>