Stakla s izolacijom od radarske refleksije

Pri tome se reflektirajući signal mora izolirati za 90% do 99% već prema položaju objekta i u ovisnosti o usmjerenosti radarskog sustava. Stakla za zaštitu od radarske refleksije imaju zato specijalnu zaštitu, pri čemu se apsorpcijom i interferencijom ( fazno pomjeranje) signal izolira.

Protuprovalna (alarmna) stakla

Kao protuprovalna stakla se uglavnom koriste ESG-stakla , kod kojih se zagrijavanjem postavljaju alarmni vodovi priključeni na alarmni uređaj. Kod izolacijskih stakala se često koristi kombinacija s VSG-staklom, kako bi se postigla veće sigurnost od provale.

Stakla postojana na udarce loptom

Postojanost stakla na udarce loptom ispituje se strojem za izbacivanje lopti prema DIN 18032-3 i to bacanjem dvije vrste lopti-rukometne i hokej-lopte pod kutom od 45° ili 90°. Staklo pri tome ne smije pući. Upravo ESG debljine 8 mm i VSG, koji se sastoji od 2×4 mm float-stakla, s folijom debljine 0,38 mm ispunjava te zahtjeve.

Protuprovalna vrata i prozora

Osim podjele protupožarnih stakala u različite kategorije DIN/EN kao i kategorije različitih osiguravateljskih kuća (VdS), nova norma EN V 1627 dijeli općenito fasade, prozore i vrata u različita područja opasnosti, uz sve neophodne tehničke zahtjeve koe moraju ispunjavati.

U policijskim savjetodavnim službama može se potražiti pomoć pri donošenju odluke o izboru odgovarajućih visokootpornih klasa stakala (WK1 do WK 6).

Zaštitna stakla od udara bacanjem- klasa A

Zaštita od udaraca bacanjem ispituje se prema DIN 52290-4 (novi EN 356) čeličnom kuglom težine 4,1 kg. Pri tome se kugla baci tri puta na staklenu ploču oslonjenu s četiri strane, dimenzija 1100mmx900 mm.

Staklo ne smije biti probijeno niti smije skliznuti s oslonca. Već prema visini pada staklo se svrstava u klase A1 do A3. Dodatni zahtjevi normi definiraju i klasu DH4 kako bi se ispunili ekstremno visoki zahtjevi u pogledu čvrstoće na udarac bacanjem.

Višeslojna stakla različitih debljina i jakosti folije ispunjavaju zahtjeve u pogledu čvrstoće na udarac bacanjem u svim standardnim ispitivanjima.

Ispitivanje na relativno maloj staklenoj ploči prilagođeno je konstatacijama o otpornosti staklene konstrukcije od provale, ali samo uvjetno, jer uvjeti postavljanja i dubina izjednačavanja staklene ploče ne odgovaraju uobičajenim slučajevima izvedbe.

Zaštita stakla od probijanja- klasa B

ZA ispitivanje zaštite od probijanja stakla ciljano se koristi udarac sjekirom težine 2 kg i to na staklo oslonjeno s četiri strane dimenzija 1100mmx900mm. Pri tome se posreduje broj udaraca sjekirom koji je potreban da bi se na staklu probio otvor 400mmx400mm. Udarac sjekirom se izvodi ispitnim uređajem prema DIN 52290-3/EN 356.

Za zaštitu od probijanja se koriste višeslojna stakla ili višeslojna sigurnosna stakla različitih konstrukcija npr. VSG staklo napravljeno ESG-stakla ili TVG-stakla.

I ovdje vrijedi pravilo da se tu radi o standardnim ispitivanjima, koja ne mogu dati točne konstatacije o apsolutnoj neprobojnosti staklene konstrukcije, jer se zapravo radi o usporednom ispitivanju kvalitete različitih vrsta stakala nasuprot djelovanju pod uvijek istim rubnim uvjetima.

Dodatno se stakla mogu selektirati u klase otpornosti za utvrđivanje premija osiguranja zaštićenih objekata. Te klase otpornosti Saveza osiguravatelja od štete imaju analogne nazive EH1 do EH 3 (EH= zaštita od probijanja).

Probna tijela se podvrgavaju ispitivanjima pomoću specijalnog stroja sa sjekirom i pretpostavka su za dobivanje certifikata neprobojnosti stakla od strane VdS (Savez osiguravatelja od štete).

Zaštitna stakla od probijanja mecima-klasa C

Stakla sa zaštitom od probijanja mecima moraju izdržati tri pucnja, pri čemu se pucanje izvodi različitom municijom i u različitim razmacima , u ovisnosti o klasi otpornosti. Ispitivanje se vrši prema EN 1063. Stakla se sastoje od višeslojnog, asimetrično konstruiranog VSG-stakla i s različitim debljinama folije.Metak prilikom ispitivanja ne smije prodrijeti kroz staklo.

Dodatno se konstatira postoje li u prostoriji tragovi krhotina 8SA= tragovi krhotina) ili ne (bez krhotina). Ispitne staklene ploče imaju dimenzije 500mmx500mm.

]]>