Stakla za zaštitu od pada – kategorija A

Za vanjsku staklenu ploču od izolacijskog stakla mogu se koristiti svi proizvodi od stakla, ukoliko je unutarnja ploča višeslojno sigurnosno staklo.

Unutarnja ploča od izolacijskog stakla može biti samo jednoslojno sigurnosno staklo, ukoliko je vanjska ploča izvedena od VSG stakla i ukoliko preuzima funkciju zaštite od pada. Ta izvedba upravo nudi prednosti u slučajevima kada je vanjska prometna površina ugrožena izlomljenim krhotinama stakla.

Kod linijske montaže razmak između vijaka na letvici držača stakla ne smije biti veći od 300 mm. Vijci osim toga moraju biti dovoljno dimenzionirani. Dubina četverostrane montaže stakla mora iznositi najmanje 12 mm, a kod dvostrane montaže 15 mm. Točkasta montaža stakla kategorije A nije obuhvaćena TRAV-om i podliježe obvezi traženja suglasnosti u svakom pojedinačnom slučaju.

Kod moguće opasnosti ozljeđivanja krhotinama stakla preporuča se točkasta montaža staklene ploče, a u svezi sigurnosti od udara VSG stakla, koja se sastoje od 2 x ESG staklo debljine 10 mm ili TVG( djelomično pednapeto staklo) s PVB-folijom debljine 1,52 mm.

Stakla za zaštitu od pada-kategorija B

Funkcija osiguranja od pada garantirana je kod ovakvih staklenih konstrukcija preko uklještenog običnog stakla , pri čemu je obavezno postavljanje rukohvata, koji povezuje pojedinačne elemente parapeta.

Ukoliko dođe do ispadanja jednog od elemenata parapeta, rukohvat mora preuzeti opterećenja iz poprečnih profila na susjednu staklenu ploču i to uz dokaze. Rukohvat se za svako projektno opterećenje mora dovoljno dimenzionirati..

Prema tehničkom pravilniku za primjenu stakala za zaštitu od pada (TRAV) može se koristiti isključivo višeslojno sigurnosno staklo od ESG stakla ili VSG stakla. Rukohvat se mora sidriti na zgradu i mora biti spojen mehaničkim silama sa staklom npr. ljepljenjem silikonima. Visina stezanja stakla u gornjem dijelu mora biti veća od 15 mm, u donjem dijeluveća od 100 mm.

Stakla za zaštitu od pada-kategorija C

Kod stakala iz kategorije C se koriste vrste stakla samo kao projektno nosive ispune. Kod ograda ili parapeta, koji su izvedeni kao zastakljenja od jednostavnog stakla mora postojati zasebni neovisni rukohvat(kategorija C1).

Kod zastakljenja od običnog ili izolacijskog stakla u visini prostorije obavezno se postavlja poprečni profil koji dijeli staklo (kategorija C2) ili prečka za prenošenje opterećenja iz poprečnih profila (kategorija C3).

Ukoliko se dodatno postave dovoljno nosive koljenaste, gipke šine ili užad na dovoljnom odstojanju ispred zastakljenja , tako da visina otvora ostane najviše 500 mm, onda nije potreban dokaz nosivosti pod opterećenjem od udara.

Kod običnog stakla je dopušteno samo višeslojno-sigurnosno staklo VSG, za izolacijska stakla su za vanjske i unutarnje staklene ploče propisane kombinacije ESG i VSG stakla prema tehničkoj regulativi o primjeni stakala za zaštitu od pada(TRAV). Dubina postavljanja stakla kod montaža na svim stranama mora biti najmanje 12 mm, kod dvostrane, linijske montaže 18 mm.

]]>