Staklena vlakna

Primjenjuju se kod armiranja žbuke na fasadnim pločama, u plastičnim materijalima pojačanim staklenim vlaknima (GFK) ili za pojačavanje betona.

Primjena stakla u betonu je problematična zbog male alkalne postojanosti vapneno-natronskog-stakla (A-stakleno vlakno) i zbog E-staklenog vlakna (aluminij-borosilikatno staklo s alkalnim sadržajem < 1%) .

Ekspandirano/pjenasto staklo

Ekspandirano/pjenasto staklo (engleski: Foamglas) je prema DIN 18174 pjenasti materijal s više malih zatvorenih ćelija. Koristi se za termoizolaciju npr. pri gradnji ravnih krovova ili za izolaciju podnih ploča.

Prednosti ekspandiranog stakla su iznimno mali prolaz topline kod visoke gustoće difuzije vodene pare, postojanost na kemijska i organska djelovanja kao i mala suha (gruba) gustoća(0,1-0,17 g/cm3). Zbog njegove relativno visoke tlačne čvrstoće (0,5-1,2 N/mm2) ekstrudirano staklo se koristi uvijek tamo gdje se is tovremeno traže toplinska izolacija i preuzimanje opterećenja (npr. temelji).

Ta svojstva ali i činjenica da staklo kao anorganska masa pokazuje visoki stupanj otpornosti na vatru čine ovaj materijal vrlo interesantnim. Ekspandirano staklo se primjerice koristi kao bazna izolacija za spremnike duboko smrznutih tekućina (LNG) , jer su tu naročito bitne sposobnosti nosivosti, izolacijska ali i mehanička svojstva, neovisna o temperaturi.

Staklene cijevi

Staklene cijeve se koriste naročito u kemijskoj industriji za transport tekućina. ZA proizvodnju se uglavnom koristi borosilikatno staklo. Najučestaliji postupak za kontinuiranu proizvodnju cijevi jeste tzv. Dannerov postupak, nazvan po njegovom izumitelju. Na jednoj koso postavljenoj, lagano rotirajućoj glinenoj cijevi (tzv. «Dannerova lula») kontinuirano se izdiže staklena taljevina.

Na debljem kraju lule se staklo izvlači, pri čemu preko dovoda zraka kroz šuplji val lule nastaje prazni prostor.. Nakon skretanja cijevi u horizontalni položaj ukrućena cijev prelazi preko valjaka do mašine za izvlačenje. Preko toplinskih udara slijedi rezanje u ca.1,5 m dugačke komade.

Ovim postupkom se proizvodi većina poprečnih cijevnih presjeka za praktičnu primjenu u građevinarstvu. Za preuzimanje tlačnih naprezanja interesantni su profili s velikim debljinama stijenki. Proizvodnja je ograničena na max. 10 mm , jer su inače temperaturna naprezanja nastala tijekom procesa hlađenja prevelika.

Vello-postupak po značenju odgovara Dannerovom postupku i ima skoro identičan učinak. Staklo istječe iz agregata taljevine prema dole preko mlaznice za izvlačenje, pri čemu je prazni prostor oblikovan u koničnoj formi. Još uvijek mekana cijev se okreće vodoravno,i isto kao i kod Dannerovog postupka izvlači preko valjaka, hladi i reže.

Iznimno veliki poprečni presjeci cijevi se mogu proizvoditi pomoću realitvno novog postupka nazvanog postupak centrifugiranja. Ti su elementi posebno zahtjevni u proizvodnji.

Staklene cijevi za konstruktivnu ugradnju stakla čine interesantnu ishodišnu formu, jer se tako mogu prenositi veliki momenti progiba, bez neophodnih spojnih elemenata ili elemenata smicanja.

Za primjenu u konstruktivnoj ugradnji stakla npr. kao podupirači ili progibni nosači, još se uvijek moraju istražiti mogućnosti za osiguranje ostatka nosivosti. Za osiguranje visokog ostatka nosivosti se mogu koristiti dvije cijevi koje leže jedna u drugoj, a čiji se međuprostor može puniti zaljevnom smolom.

]]>