Stambeni krediti s manjim anuitetima u prvih pet godina

ZAGREB – Zagrebačka banka plasirala je na tržište stambene kredite s ostatkom vrijednosti.

Osnovna pogodnost tog novog kredita je što u prvih pet godina otplate klijent otplaćuje umanjenu glavnicu kredita za 20, 30, 40 ili 50 posto, prema vlastitom izboru. Radi se o kreditima u valutnoj klauzuli u eurima, na koje će banka do 31. prosinca 2007. obračunavati promotivnu kamatu četiri posto fiksno, za sve kreditne zahtjeve predane do kraja rujna 2006. Kredit se odobrava na maksimalni rok do 30 godina. Inače, ukupno stanje stambenih kredita u Zagrebačkoj banci iznosi više od 10 milijardi kuna. [J. B.] Izvor: www.Vjesnik.hr

]]>