Stanovanje bez barijera

To znači da ljudi svih starosnih skupina, ljudi s individualnim tjelesnim sposobnostima, ograničenjima ili invaliditetom mogu koristiti objekat samostalno, bez tuđe pomoći. Prednost takvog projektiranja leži u tome da se stan, zajedno sa stambenim okruženjem, odnosno cjelokupni životni prostor oblikuje tako preventivno flekibilno da se i s ograničenjima i smanjenim ili posebnim sposobnostima može i dalje živjeti neovisno.

Osnove projektiranja stanova, u kojima ljudi s individualnim ograničenjima i invaliditetom (izuzevši korisnike invalidskih kolica) mogu živjeti neovisno i bez tuđe pomoći, sadržane su u EU normi 18025, dio 2. Posebno se to odnosi na krug slijepih osoba i osoba s oštećenjima vida, gluhim i osobama s oštećenjima sluha, stariju populaciju, te na osobe s poteškoćama u kretanju, djecu i odrasle. Veličine prostorija nisu propisane normama, nego su za sve dijelove namještaja i opreme definirane slobodne površine za kretanje. Izuzetak predstavlja dodatni dnevni boravak za osobe s posebnim potrebama veličine od 12 m2 (alternativno i 15 m2 površine stanovanja), najmanje širine od 270 cm, koja je utvrđena i zakonom o stanogradnji.
Najvažniji principi, koje treba svakako uzeti u obzir kako kod novogradnje tako i kod moderniziranja postojećih objekata:

Pomoćna sredstva i rukohvati; već prema potrebama, učvršćeni na odgovorajućim visinama i nosivi
Zidovi, stropovi i ulazna vrata s povećanom akustičkom zaštitom prema EU normi 4109
Mjesto za sjedenje u slobodno vrijeme (balkon, lođa); najmanje 4,5 m2 s površinom kretanja od 150×150 cm, istaci od visine od 60 cm prozirni
Prozori; dostupni bez prepreka, bez vibracijskih krila, u prizemju po mogućnosti sa zaštitom od provale
Podne obloge;da nisu podložne klizanju, čvrsto postavljene, elektrostatičkeZamjena materijala može služiti kao pomoć pri orjentaciji
Pomoćni elementi; (npr. sklopke, gumb na vratima, sanitarne armature, hladnjak, kvake za otvaranje prozora i sl), bez oštrih ivica, uvijek postavljeni na visini od 85 cm (bočni razmak od zidova i uređaja najmanje 50 cm).
Grijanje; u datim slučajevima predviđeno grijanje preko cijele godine, ventili radijatora na visini od 40 cm do 85 cm
Televizijski i radio uređaji: priključci za televizor i radio u svim prostorijama dnevnog boravka , uređaji za otvaranje vrata u kombinaciji s telefonskim uređajima za vrata, priključci za telefon

Električne instalacije trebaju biti planirane tako da se može instalirati komforno upravljanje, jednostavno za rukovanje, koje štedi energiju, prilagođeno ukućanima i njihovim individualnim potrebama. To upravljanje preuzima pokretanje roleta, žaluzina, postrojenja za grijanje, aktiviranje rasvjete itd. te ih međusobno povezuje. Mora biti osigurana mogućnost daljinskog upravljanja i telekomunikacija izvana i iznutra. Moderna sistemska tehnika objekata s implementiranim bus-sustavima nudi široki spektar mogućnosti te daje neprocjenjiv doprinos stanovanju bez barijera.
Stanovi za korisnike invalidskih kolica

Osnove projektiranja stanova, u kojima žive osobe s teškim oštećenjima npr. korisnici električnih invalidskih kolica i koji ne mogu funkionirati bez pomoći trećih lica sadržane su u EU normi 18025, dio 1.
Norma ne sadrži veličine prostorija. Izražene su samo površine kretanja, koje definiraju potrebe za prostorom. Pravila vrijede za korisnike, koji su moguće ograničeni u gornjem dijelu tijela., a naročito su zeti u obzir korisnici električnih invalidskih kolica u pogledu njihove veličine i težine.

Najvažniji principi su:

Svaka prostorija mora imati na raspolaganju površinu kretanja od 150×150 cm. Te površine ne smiju biti funkcionalno ograničene istaknutim dijelovima, konzolama, cjevovodima i sl.Više površina za kretanje koje se međusobno dodiruju smiju se preklapati.
Hodnici; površina za kretanje između zidova unutar jednog stana i pored pomagala za rukovanje mora iznositi 120 cm (izvan stana 150 cm). Za izmjena smjera potrebno je 150×150 cm. Treba predvidjeti i mjesto za odlaganje invalidskih kolica u području ulaza (najmanje 190x150cm), koje se može odzračivati, zagrijavati, za punjenje baterije, s zidnim i podnim oblogama otpornim na kiseline.
Sanitarni prostor: vidi poglavlje 5 „ Kupaone bez barijera“
Spavaće sobe; Površina za kretanje ispred kreveta za korisnika invalidskih kolica 150 cm, ispred otvorenih regala i polica 120 cm širine, a svakako treba voditi računa o mogućnostima okretanja (150X150 cm)
Sjedenje u slobodno vrijeme (balkon, lođa); najmanje 4,5 m2 s slobodnom površinom kretanja od 150×150 cm, istaci od 60 cm visine prozirni.
Pomagala za rukovanje( npr. gumbi za vrata, sklopke itd.) postavljaju se tako da budu lako dostupni za korisnike invalidskih kolica (ca.85 cm visine, s bočnim razmakom od zidova i uređaja od 50 cm)
Grijanje; preko cijele godine na 24 ° C sobne temperature ili više, radijatorski ventili na visini od 40 cm do 85 cm

Televizijski i radio uređaji: priključci za televizor i radio u svim prostorijama dnevnog boravka, uređaji za otvaranje vrata u kombinaciji s telefonskim uređajima za vrata, priključci za telefon
Poštanski sandučić i kanta za smeće; dostupni u sjedećem polažju, voditi računa o mogućnostima okretanja!
Ulazi /pristupi bez barijera

Stanovi bez barijera moraju biti samostalno dostupni svim ljudima, tako i korisnicima invalidskih kolica te ostalim hendikepiranim osobama,te se koristiti bez pomoći trećih lica. Osnove projektiranja sadržane su EU normi 18025, dio 1 i dio 2.
Osnovni principi:

Sve prostorije moraju biti dostupne bez pragova i stepenica , ili pomoću lifta ili rampe
Za korisnike invalidskih kolica mora na raspolaganju biti površina kretanja od 150×150 cm
Hodnici i putevi u stanu moraju imati širinu od najmanje 120, izvan stana 150 cm. Kod izmjene smjera voditi računa o mogućnostima okretanja!
Lift; kabina širine najmanje 110 cm, dubina 140 cm, vrata lifta s beskontaktnim nadzorom zatvaranja), širina vrata najmanje 90 cm, tabla s komandama na visini od 85 cm (razmak od kuta; 50 cm), s vidnim tasterima i čitkim pismom, s obje strane rukohvati na visini od 85 cm, zrcalo postavljeno na suprotnoj strani vrata. Ispred lifta osigurati dovoljno površine za kretanje. Liftovi se isporučuju kao liftovi za stepenice, liftovi za naknadnu ugradnju, za ravne, zavojite stepenice, za jednu i više etaža, za vanjsko i unutarnje područje
Rampe; max. nagib od 6 %, maksimalna dužina 600 cm, na početku i na kraju s podestom (150x150cm), rampe s obje strane imaju 10 cm visoke