Stepenište s nosačem

Stepenište s nosačem je stepenište kod kojeg su stepenice poduprte drvenim ili čeličnim nosačima, koji su uglavnom raspoređeni u sredini širine hoda.

]]>