Stezanje i bubrenje (masivne drvene konstrukcije)

Stezanje i bubrenje, dakle izmjena volumena drveta usljed izmjenjive vlage drveta značajno utječu na tehničku primjenu drveta. Zato su kod planiranja drvenih konstrukcija jako važna znanja i uzimanje u obzir svih relevantnih činjenica, kako bi se što je više moguće reducirale izmjene oblika drveta. Drvo se steže i skuplja najizraženije u smjeru godova (tangecijalno), upola manje radijalno te neznatno u smjeru vlakana (longitudinalno). Za brojčanu procjenu izmjene oblika treba pretpostaviti da su bubrenje i stezanje (unutar područja zasićenja vlaknima) proporcionalni izmjenama vlage drveta.

Stvaranje pukotina nastaje na oblogama vanjskih zidova od drveta kada je deformacija stezanjem spriječena te su naprezanja stezanjem prekoračila poprečnu vlačnu čvrstoću drveta. Do izbočina na vanjskim oblogama od drveta može doći i kada drvo bubri i istezanje nije moguće zbog prečvrstog učvršćivanja. I kod bubrenja i kod stezanja nastaju u priključnim područjima oštećenja i nedostaci. Tako nastaju propusne fuge i netočne dimenzije.

Osim o smjeru i izmjenama procenta vlažnosti stezanje drveta ovisi jako i o vrsti i kvaliteti drveta. Primjena ljepljenih četverobridnih greda može minimizirati pojavu pukotina na zidovima od masivnog drveta.

]]>