Stop gradnji kuća s više od tri stana

ŠIBENIK – Iako ističu da je to privremena mjera kojom žele zaustaviti apartmanizaciju Vodica, takva odredba unesena je u upravo prihvaćeni Prostorni plan Vodica

Gradsko poglavarstvo Vodica donijelo je novi Prostorni plan grada Vodica, usklađen sa Županijskim planom i Uredbom zaštićenog obalnog područja mora, a koji će ponovno proći proceduru javnog uvida i javne rasprave. Pri donošenju ovog važnog dokumenta, “vodički poglavari” najviše su vremena potrošili oko stavke koja govori o stambenoj izgradnji. Na kraju je zaključeno da se u plan uvrsti članak koji ne dopušta gradnju više stambenih objekata (više od tri stana) u priobalju (Srima – Vodice – Tribunj), kao ni izgradnja dvojnih stambenih objekata, a sve do donošenja urbanističkih planova uređenja tih područja. Kako je kazano na sjednici, ovom mjerom trebalo bi se stati na kraj apartmanizaciji Vodica, odnosno izgradnji apartmana za prodaju.

Donesenim planom za građevinska područja ugostiteljsko- turističke namjene određene su zona “Donja Srima” (područje prema Jadriji), te zona Bristak (između Vodica i Tribunja). U zoni Donja Srima dopuštena je gradnja isključivo hotela i hotelskih naselja s ukupnim kapacitetom od šest tisuća kreveta, uz obvezatan smještaj golfskih igrališta. U zoni Brista dopuštena je izgradnja hotelskog naselja od dvije tisuće kreveta. Građevinska područja hotela Punta, Olimpija i Imperial, smatraju se pak dovršenim u pogledu smještajnih kapaciteta i tamo više nije dopušteno povećanje broja smještajnih jedinica. Osim postojeće gospodarsko-industrijske zone u Mličevcu, nova je planom predviđena u području Čiste Velike, u neposrednoj blizini čvorišta autoceste. Zanimljivo je da su za helidrome određene tri lokacije, jedna je na otoku Prviću, druga kod Mrzanca, a treća sjeverno od Srime. Ante TALIJAŠ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

]]>