Stotinu ulagača javilo se za kupari

DUBROVNIK – Za kompleks Kupara, najatraktivnije i jedine preostale neiskorištene velike površine uz more u neposrednoj blizini Dubrovnika, predlaže se javno-privatno partnerstvo. Ulagači će moći postati vlasnicima površina prijeko potrebnih za gradnju objekata i pratećih sadržaja, a sve ostalo bi se rješavalo davanjem u koncesiju

Nakon nedavnog predstavljanja projekta Brijuni Vladinu Savjetu za prostorno uređenje, u “Clubu Adriatic” upravo se pripremaju za prezentaciju modela budućega načina korištenja osam turističkih tvrtki duž obale Jadrana, među kojima je i kompleks Kupara, jedan od najvećih projekata koji bi se u idućih nekoliko godina trebali realizirati u hrvatskom turizmu. Početak radova neizvjestan Vodstvo resornih ministarstava trebalo bi dati “zeleno svjetlo” za model kojim se za kompleks Kupara, kao najvrjedniji dio portfelja “Cluba Adriatic”, predlaže javno-privatno partnerstvo. Prema riječima direktora “Cluba Adriatic” Gorana Hanžeka, ministarstvima će se predstaviti model na kojemu se intenzivno radi već dvije i pol godine. — Za kompleks Kupara najprihvatljivijim smatramo model javno-privatnog partnerstva uz zadržavanje maksimalno mogućih zemljišnih površina u državnom vlasništvu — rekao je Hanžek napomenuvši da će ulagači moći postati vlasnicima površina prijeko potrebnih za gradnju objekata i pratećih sadržaja, a sve ostalo bi se rješavalo davanjem u koncesiju.

Prezentacija će biti još jedan korak ka provedbi projekta kompleksa Kupara, najatraktivnije i jedine preostale neiskorištene velike površine uz more u neposrednoj blizini Dubrovnika predviđene za turističku namjenu. Zanimanje domaćih i stranih investitora za taj kompleks koji se proteže na čak 81 hektar površine, potvrđuje i podatak da se “Clubu Adriatic” u proteklih nekoliko godina javilo više od stotinu zainteresiranih. Interes ulagača povećava se usporedno s rastom rejtinga Dubovnika kao vodećeg turističkog središta na Jadranu, no u ovaj se projekt, po svemu sudeći, neće ići brzopleto. Javni natječaj Dokumentaciju za danas potpuno devastirani kompleks, koji je prije Domovinskog rata bio vojno odmaralište s dvije i pol tisuće postelja, priprema “Kupari Adriatic Projekt” koji je “Club Adriatic” osnovao zajedno s multinacionalnom kompanijom “Hochtief” sa sjedištem u Essenu u Njemačkoj. Na pitanje kada se može očekivati početak radova u Kuparima, Goran Hanžek kaže:

Teško je govoriti o tome, vidite što se upravo događa s projektom Brijuni. Potrebno je najprije točno utvrditi koje područje je u pitanju, što zadržati u državnom vlasništvu, a što ne, kolika je investicija u pitanju… S druge strane, nedavno je donesena i uredba o uvjetima gradnje jedan kilometar od mora, pa će biti potrebno prijeći još niz stepenica kako bi se došlo do realizacije. Ipak, mislim da to i nije loše, jer će to biti prilika da se dođe do najboljeg rješenja. Kupari će ići na javni natječaj, a budući investitor, kojega će dočekati pripremljena kompletna dokumentacija, bit će u obvezi podmiriti troškove toga posla. Olivija GUSTIN Izvor: Slobodna Dalamcija www.slobodnadalmacija.hr

]]>