Streha

Streha predstavlja donji priključak kosog krova. Kod izvođenja strehe treba uzeti u obzir otvore za odzračivanje i provjetravanje krovnog pokrivača.

]]>