Stvaranje pukotina na keramičkim pločicama

Optika pukotine kao i smjer pukotine mogu dati porijeklo i razlog njenog nastanka. Tu svakako treba voditi računa o smjeru pukotine, jer površinske pukotine na keramičkim pločicama ne predstavljaju opasna oštećenja i nedostatke.

]]>