Stvaranje pukotina na zidnim pločama

Neravnomjerno slijeganje može dovesti do oštećenja. Jednostrano pomjeranje vodi do kosog pozicioniranja objekta. Takva vrsta slijeganja je česta kod ukrućenih objekata, npr. tornjeva, vodosprema, silosa i sl. Upuštanje ivica objekta izazvano je dodatno kosim položajem objekata te time povezanim premještanjem težišta objekta prema nagnutoj strani. Rezultat je neravnomjerno slijeganje usljed nehomogenosti građevinske podloge, kompresibilni slojevi, ekscentrična opterećenja različitih veličina, te presjecanja naprezanja.

]]>