Sudjelovanje građana u planiranju poboljšanja energetske učinkovitosti

REGIONALNU FOKUS GRUPU ZA PODRUČJE ZAGREBA I SREDIŠNJE HRVATSKE

(Grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska i Sisačko-moslavačka županija)
u Uredu SSSH Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Krešimirov trg 2, (Radnički dom – dvorana 518, V. kat), Zagreb, četvrtak, 15. studenog

s početkom u 10,00 sati

U uvjetima rastućih cijena energije, kao i sve izraženijeg problema klimatskih promjena, sa značajnim  ekonomskim i socijalnim posljedicama i za poslodavce i za radnike, povećanje energetske učinkovitosti nameće se kao jedan od nužnih odgovora. Stoga je u sklopu projekta CENEP tijekom ožujka i travnja 2012. g. organizirano pet regionalnih fokus grupa (Rijeka, Čakovec, Split, Osijek i Zagreb) s ciljem uključivanja lokalnih dionika u planiranje mjera energetske učinkovitosti  (predstavnici sindikata, poslodavaca, lokalne uprave, udruga, medija…). Rezultati rasprava poslužili su, uz ostale aktivnosti održane u sklopu projekta, za pripremu prijedloga novog Nacionalnog akcijskog plana za poticanje energetske učinkovitosti za sektor kućanstva koji je sastavio projektni tim i koji će kao rezultat projekta biti predložen nadležnim institucijama.

Tijekom listopada i studenog 2012. godine održat će se niz regionalnih događanja, s ciljem rasprave i unapređenja prijedloga nacrta Nacionalnog akcijskog plana za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima. Na događanjima će se raspravljati o predloženim mjerama i o mogućnosti njihovog korištenja kao socijalnog amortizera za rastuće cijene energije i energenata te će se identificirati regionalni prioriteti koji će biti uključeni u konačan prijedlog Plana. O rezultatima i zaključcima svih događanja bit će obaviještena nadležna tijela državne i lokalne uprave te mediji.

Projekt CENEP, koji se provodi uz financijsku potporu EU kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA), nastoji pridonijeti razvoju socijalno osjetljive politike na polju energetske učinkovitosti javnim savjetovanjima i raspravama, odnosno razvojem dijaloga između organizacija civilnog društva, socijalnih partnera i tijela države uprave na tome području. Više podataka o projektu možete pronaći na internetskoj stranici http://cenep.net.
Ako želite sudjelovati u radu fokus grupe, molimo Vas da svoje sudjelovanje prijavite na tel/faks 01 4655 441 ili e-mail prijave@door.hr. Ako želite prisustvovati samo uvodnome dijelu, kako biste o događaju izvijestili javnost, dolazak nije potrebno posebno potvrđivati.

dr.sc. Maja Božičević Vrhovčak,
DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja