Susjedsko pravo

Susjedsko pravo – Javno pravno i privatno pravno pravo, ugrađeno u zakon o susjedskim odnosima, ali i u građevinsku regulativu, regulira međusobne odnose vlasnika zemljišta, npr. razmake između granica posjeda I objekata, drveća i raslinja, izvođenje radova na održavanju objekata na susjednom posjedu I sl.

Susjed može uložiti žalbu protiv građevinske dozvole dodjeljene investitoru. Saslušanje susjeda u takvim postupcima može dovesti do prolongiranja izvođenja radova.

]]>