Sustav toplinske izolacije

Pogledajmo koje prednosti donosi odgovarajuće izvedena toplinska zaštita:

Toplinska izolacija vanjskih fasada najučinkovitiji je način za smanjenje izdataka za grijanje. Time što smanjujemo gubitke topline od uštede u troškovima za energiju u kratkom vremenu moguće je povratiti investirano. Pomoću toplinska izolacija vanjskih fasada moguće je ujednačiti tkz. toplinske mostove koji nastaju uslijed ugradnje raznorodnih materijala u zidnu konstrukciju. Na takav način možemo ukinuti i probleme kao što su pojava pljesni u kutovima ili iznad prozorskih okna.

Sustav toplinske izolacije

Vanjska toplinska izolacija dugotrajno štiti zidne konstrukcije od dilatacija nastalih uslijed toplinskih razlika zimi, odnosno ljeti, što inače može biti i uzrokom fizikalne promjene stanja konstrukcija.
Toplinska izolacija ne pokazuje učinkovitost samo zimi. U ljetnim danima sprečava zagrijavanje zidnih ploha, ta na taj način jer su zidovi hladniji od temperature vanjskog zraka, u stambenom prostoru možemo postići ugodniju klimu.
Niže navodimo pojašnjenja pojedinih pojmova vezanih za toplinsku izolaciju vanjskih površina:

Koeficijent prolaza topline, vrijednost k: u svakom slučaju je karakteristika konstrukcije. Određuje vrijednost toplinske izolacije neke konstrukcije, daje onu količinu topline koja se prenese preko 1 m² uslijed temperaturne razlike od 1 °K u jedinici vremena. Mjerna jedinica je: W/ m²K. Što je njena vrijednost manja, to je neka konstrukcija povoljnija.

Koeficijent toplinske provodljivosti, vrijednost λ: u svakom slučaju je karakteristika materijala. Prikazuje sposobnost provodljivosti topline nekog materijala. Određuje onu količinu topline koja prođe  kroz materijal jednake debljine na površini 1 m² uslijed temperaturne razlike od 1 °K u jedinici vremena.  Mjerna jedinica je: W/ m K. Što je njena vrijednost manja, to je neki materijal bolji toplinski izolator.

Koje su komponente jednog sustava toplinske izolacije vanjskih fasada?

Ploča za toplinsku izolaciju: ploče osiguravaju određenu toplinsku izolaciju. Zavisno od njihove debljine mijenja se i vrijednost “k” zidne konstrukcije.

Tvrde ploče za toplinsku izolaciju mogu se podijeliti na dvije skupine zavisno od izolacijskog materijala od kojih su izrađeni: na ploče iz polistiren, odnosno ploče od kamene (mineralne) vune. S obzirom na toplinska izolacijska svojstva skoro imaju jednake karakteristike, ali prednost ploča izrađenih od kamene vune je što imaju dobro sposobnost propuštanja pare.

Sustav toplinske izolacije

Ljepilo za sustav toplinske izolacije:

Materijal mora ispuniti dvije funkcije tijekom gradnje sustava. Prvo ga možemo koristiti za lijepljenje ploča, odnosno gotove plohe se mogu njime pregletati.
Mreža za učvršćivanje: Alkalno postojana mreža od staklenih vlakana velike prekidne čvrstoće sa otvorima veličine 5×5 mm, koja se postavlja na vanjsku stranu tvrdih ploča u ljepilo za sustav toplinske izolacije s prekrivanjem.

Pričvrsnice: Pričvrsnica je tipla s metalnim ili plastičnim klinom i tanjurastim djelom velikog promjera, kojima se kod viših zgrada osigurava stabilnost sustava. Kod Sakret sustava toplinske izolacije uporabu pričvrsnica preporučujemo iznad drugog kata, odnosno na visinama iznad 6 metara.
Podnožni početni profil: U ovaj metalni U profil postavljamo prvi red izolacijskih ploča. Tvornički izrađena okapnica sprečava da voda koja se slijeva po vanjskoj plohi dospije iza  sustava.

Kutni zaštitni profil: L profili od plastike ili metala, na koji je učvršćena uska staklena  mrežica širine 10-15 cm. Okomiti brid osigurava izvedbu estetskih bridova i tvori dobru mehaničku zaštitu kuteva.

Pokrovni sloj: Na površine pregletane s ljepilom, nakon nekoliko dan sušenja i poslije temeljnog premaza moguće je nanositi mineralnu završnu plemenitu žbuku isporučenu u papirnatim vrećama ili plastičnim posudama. Naravno ovdje se mogu koristiti i završne boje iz naše ponude.
Materijale za sustav vanjskih fasada najbolje je kupovati u kompletu. SAKRET pri tome pruža najpovoljnije rješenje uz pomoć WDVS sustava. Zašto se isplati kupovati u kompletu naše sustave za toplinsku izolaciju?

Prilikom izrade sustava koristimo samo materijale dobre kvalitete i samo one koje udovoljavaju normama.

SAKRET daje garanciju na kupljene materijale sustava i pravilno ugrađene.
Instituti za ispitivanje kvalitete provjerava jedinstvene sustave, pa tako da se njena kvaliteta ne bazira samo na pojedine elemente.

Za materijale kupljene u kompletu, ukoliko je potrebno, stručna služba za korisnike SAKRET-a pomaže savjetima za rješavanje problema nastalih tijekom gradnje.

REDOSLIJED SLOJEVA

Kako je SAKRET i na drugim područjima dokazao, tako se i proizvodi iz sustava za toplinsku izolaciju vrlo lako primjenjuju. Svaki pojedini proizvod u savršenom je uzajamno usklađen. Kroz dugi niz godina prikupljena iskustva  sa područja sustava žbuka SAKRET je primjenio i na sustava za toplinsku izolaciju, stoga je kući zagarantiran optimalni završni sloj. Udobnost, komfor, sigurnost – istovjetno – i zimi i ljeti.

1 Struktura zida: Cigla, beton ili slično
2 Površina: Nosivi sloj
3 Lijepljenje: Mineralni mort za lijepljenje
4 Izolacija: Ploče od mineralnih vlakana li polistirena
5 Pričvršćivanje:
6 Učvršćivanje: Sa mineralnim mortom za lijepljenje i učvršćivanje, te mrežicom
7 Završni sloj: Mineralna završna žbuka, izravnavajuća boja

Bačani gradnja

: Kanalski put 14
: +385 (0)1 2917 985
: +385 (0)95 333 6666

bacani.gradnja1@gmail.com