Sustav ventilacija za vrijeme gradnje

Tunel, jame, okna i potkopi moraju se cijelo vrijeme iskopa provjetravati kako bi se stvorili uvjeti za siguran rad bez potencijalno eksplozivnih ili štetnih plinova, prašine i nedostatka kisika, te se moraju poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se stvorili uvjeti za sigurno i djelotvorno izvođenje radova.

U svim zahvatima se mora postupati u skladu s važećim hrvatskim propisima za zaštitu na radu. U podzemnim i zatvorenim prostorima zrak koji se udiše ne smije imati manje od 19% kisika po volumenu. Pušenje je zabranjeno u tunelima, potkopima, jamama ili oknima i svim zatvorenim prostorima. Kod prisilnog sustava ventilacije, ventilatori se postavljaju izvan tunela.

Svaki ventilator kod prisilnog sustava ventilacije koji je montiran izvan tunela mora imati nesmetan dovod svježeg zraka. Ne smije biti u blizini spremišta ulja, kemikalija ili bačvi s gorivom. Ventilator mora biti tako smješten da ne uvlači ispušne plinove vozila, kao ni pare i plinove od punjenja baterija, kao i izlaznih onečišćenja iz tunela.

Kod isključenja i ponovnog ukapčanja ventilatora stanje zraka mora se ispitati prije ulaska zaposlenih u tunel. Ako se upotrebljava samo prisilni sustav ventilacije, isti se mora ponovno pokrenuti i raditi neprekidno kako bi se ispuhala svaka nakupina zraka u kojem nedostaje kisika ili ima zapaljivih ili plinovitih smjesa.

Mora se paziti da radnici ne naiđu na nakupine takvih plinova na ponovnom ulasku u tunel. Izvođač mora voditi računa da vrijeme potrebno za provjetravanje dugih tunela može biti od pola sata do nekoliko sati, te da se slojevi plinova raznih gustoća teško uklanjaju, posebno tamo gdje se nagib tunela mijenja.

Tamo gdje se pri iskopu tunela stvara prašina, sustav provjetravanja mora biti u mogućnosti brzo ukloniti prašinu iz radnog područja. Kod gradnje dužih tunela, gdje nije moguća brza prirodna ventilacija, iskop nije dopušten ako nije uspostavljen siguran sustav ventilacije. Dna svih okana, jama i dubokih rovova moraju se provjetravati ispušnim sustavom ventilacije.

Oprema za mjerenje u tunelu mora biti pogodna za kontinuirano mjerenje razine eksplozivnih i štetnih plinova i udjela kisika. Oprema mora zvučnim i vizualnim signalima odavati postojanje eksplozivnih ili štetnih plinova i tamo gdje sadržaj kisika padne ispod razine sigurne za rad.

Neposredan i djelotvoran način davanja signala mora biti postavljen na površini, odnosno portalima tunela. Na početku svake smjene svako radno okno i cijela duljina tunela moraju se pregledati radi moguće prisutnosti eksplozivnih ili štetnih plinova ili zbog manjka kisika.

Ako je u radnom prostoru razina eksplozivnih ili štetnih plinova iznad dopuštene ili ako je sadržaj kisika ispod dopuštene razine, sve aktivnosti će prestati i osobe se evakuirati dok se ne uspostave sigurni uvjeti za rad.

Ako iz nekog razloga sustav ventilacije nije u pogonu dulje od dva sata, mora se primijeniti postupak puštanja u pogon. To uvjetuje da osoblje ne može ući u tunel ili u okno dok se ne obavi kompletna izmjena zraka.

Osobe koje nakon gašenja sustava ventiliranja ponovno ulaze, ako je to potrebno, moraju nositi instrumente za detektiranje opasnih plinova i mjerenje sadržaja kisika.

Ti se instrumenti moraju neprestano upotrebljavati kod ponovnog ulaženja. Za vrijeme svake smjene ventilator ili ventilatori provjeravaju se na zagrijavanje, neobičnu buku i vibracije. Rezultati se moraju prijaviti i po potrebi poduzeti sanacijske mjere. Provjeravaju se i eventualna oštećenja kanala za ventilaciju i cjelovitost spojeva.

Sustav praćenja provjerava se na lokalnim i udaljenim stanicama i rezultati se, ako je to potrebno, bilježe. Količine protoka zraka provjeravaju se tjedno na čelu iskopa i 20 m od dna okna. Navedene izmjere se bilježe i uspoređuju s obračunatim protocima. Svi propusti moraju se ispraviti.

Dokumentacija o ventilaciji se čuva i dostavlja nadzornom inženjeru na odobrenje. U slučaju kvara ventilacijske opreme osoblje se mora povući s podzemnih radova, a kod upotrebe stroja za bušenje tunela rad stroja se odmah prekida i stroj se izolira dok se ventilacija ne popravi.

Ne smije se ući u podzemno gradilište, osim radi spašavanja sa zaštitnom opremom, gdje je sadržaj kisika ispod 19% volumena prisutnog zraka.

Izvor: www.masmedia.hr

]]>