Sveučilišni kampus u Osijeku

Raste i broj ustanova u sustavu visokoga obrazovanja pa ih danas u Hrvatskoj ima 56, od čega 7 javnih sveučilišta, tri posebna (međunarodna i privatna sveučilišta ili sveučilišni studiji) i 14 veleučilišta, a ostalo su posebne, uglavnom privatne visoke škole. Javna su sveučilišta, dakle ona pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, većinom smještena u primorskoj Hrvatskoj – u Rijeci, Splitu, Zadru, Dubrovniku i Puli, a u kopnenoj samo dva – u Zagrebu i Osijeku.

Valja istaknuti da su se sva ta sveučilišta u rješavanju prostornih problema opredijelila za gradnju sveučilišnih kampusa i da se pritom u većoj ili manjoj mjeri služe napuštenim vojarnama vojske negdašnje zajedničke države, najčešće jedinim prostorima koji nisu izgrađeni i urbanizirani. Za gradnju su se sveučilišnih kampusa na prostoru bivših vojarna odlučila sveučilišta u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu i dijelom u Zadru, dok Dubrovnik u Pula svoje smještajne kapacitete, barem zasad, rješavaju preuređenjem starih bolnica. Svima njima u izgradnji novih i preuređenju zatečenih sadržaja pomaže Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa jamstvom na dugoročne zajmove, zapravo otplatom dospjelih rata iz proračuna.

U gradnji su novih sadržaja najviše napredovala sveučilišta u Splitu, Rijeci i Osijeku. Sveučilišni se kampus u Osijeku gradi za Sveučilište kojemu gravitira gotovo četvrtina Hrvatske (12.556 km2) iz pet slavonskih županija (Brodsko-posavske, Požeško- slavonske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Osječko- baranjske) s gotovo 900 tisuća stanovnika.

Razvoj Osječkog sveučilišta

Povijesni pregled

Povijest je visokoga školstva u istočnoj Hrvatskoj započela prije 303 godine. U Osijeku je 1707. osnovana prva bogoslovna visoka škola s trogodišnjim studijem filozofije – Studium philosophicum Essekini. Potom je 1724. otvorena trogodišnja bogoslovna teološka škola – Studium theologicum Essekini. Obje su visoke škole 1735. pod patronatom franjevaca uzdignute na najviši stupanj generalnih visokoškolskih učilišta – Studium generalae theologicum primae classis. Znatno su utjecale na širenje humanističkog obrazovanja, poznavanje jezika i književnosti starih klasika u Slavoniji, ali dale i znatan doprinos hrvatskom jeziku i književnosti. Dovoljno je reći da su, između ostalih, na njima djelovali Andrija Kačić Miošić, Matija Petar Katančić i Ivan Velikanović.Sadašnje je Sveučilište u Osijeku osnovano 31. svibnja 1975. u koje su ušli Ekonomski fakultet, Poljoprivredno- prehrambeno tehnološki fakultet, Poljoprivredni institut, Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba za Studij strojarstva u Slavonskom Brodu, Pedagoška akademija u Osijeku, Muzička akademija iz Zagreba za Odjel glazbe u Osijeku, Gradska knjižnica te Povijesni arhiv u Osijeku.