Svjetlosna jakost (kut zračenja)

Svjetlosna jakost predstavlja mjeru zračenja svjetiljke u određenom smjeru i izračava se u jedinici cd (candela). Iz razdiobe svjetlosne jakosti se može prepoznati radi li se o svjetiljci koje zrači široko, duboko, simetrično, ili asimetrično. Razdioba svjetlosne jakosti predstavlja važnu podlogu za planiranje unutarnjeg i vanjskog osvjetljenja.

]]>