Svjetski tjedan zelene gradnje

Ovogodišnje tjedan zelen gradnje naročito ima za cilj promicati neophodno smanjenje potrošnje energije i ostalih prirodnih resursa (plin, voda i slično) koje proizlazi iz procesa gradnje i korištenja građevina u svijetu, kao i smanjenje emisije CO2 u atmosferu. S tim ciljem, a povodom Svjetskog tjedna zelene gradnje, Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj organizira VI. Simpozij o zelenoj gradnji na temu CO2 otiska (u utorak, 20. Rujna).

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj osnovan je u ljeto 2009. sa svrhom poticanja i provođenja promjena u načinu planiranja i gradnje građevinskih projekata u hrvatskoj i načina njihova korištenja, s ciljem održivosti, a uzimajući u obzir usklađenje interesa onih koji koriste objekte, očuvanosti okoliša, društvene odgovornosti i ekonomske isplativosti. Ključni cilj Savjeta je voditi transformaciju hrvatskog tržišta graditeljstva i nekretnina prema održivosti, promovirajući programe zelene gradnje i tehnologije, kao i integraciju dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u projektiranje i dizajn, izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj.Obilježavanjem Svjetskog tjedna zelene gradnje nacionalni savjeti imaju za cilj dodatno osvijestiti smisao zelene gradnje kao jedine opcije budućeg razvoja i investicija u graditeljstvo, te na svojim prostorima dodatno pronositi ideju održivog razvoja te viziju smanjenja potencijalno negativnih utjecaja graditeljstva na prirodu i okoliš, a time direktnog utjecaja na očuvanje zdravlja ljudi.Od osnivanja do danas, Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj okupio je institucije i organizacije koje dijele slične ideje i nastojanja – poput Energetskog Instituta Hrvoje Požar, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, UNDP-a i slično – u promicanju vrijednosti i misiji širenja svijesti o potrebi promjene ponašanja svih čimbenika koji sudjeluju u procesu nastanka pojedine građevine, ali i u vremenu njena korištenja i eventualno potrebnih rekonstrukcija za vrijeme životnog ciklusa pojedine građevine. Graditi zeleno znači u svakom od ovih aspekata primijeniti idejna rješenja, arhitektonske oblike, primjenu graditeljskih materijala i tehnologija gradnje koje od svog nastanka do trenutka primjene u građevini svojom biti pronose ideju održivog razvoja i skladnog odnosa s prirodnim okolišem.S obzirom na znanstvenu dokazanost kako su građevine veliki potrošači energije u iznosu od gotovo 40% ukupne svjetske potrošnje, upoznavanje stručne, ali i šire javnosti o toj činjenici, zadatak je svih koji imaju i najmanja saznanja o učinkovitosti i iznimnoj važnosti nastajanja „zelenih zgrada u budućnosti“. Dodatno, uzevši u obzir da je hrvatsko tržište nekretnina tek u razvojnoj fazi i da našem tržištu tek predstoji “boom” u graditeljskom sektoru, te sa saznanjem da od 2004. godine europsko zeleno investicijsko tržište raste u prosjeku 20% godišnje i da se procjenjuje da će do 2014. vrijednost tog tržišta doseći 573 milijardi Eura, procjene Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj je da će smjer daljnjeg razvoja graditeljskog sektora u Hrvatskoj upravo ići u smjeru zelene gradnje.Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj, kao članica Svjetskog Savjeta za zelenu gradnju (World Green Building Council), a na inicijativu nekolicine utjecajnih ljudi, institucija i tvrtki iz područja arhitekture i graditeljstva, tijekom 2011. godine svojim je aktivnostima zasluženo dobio epitet najbrže rastućeg Savjeta u okviru svjetskog GBC-a, a svoje će potencijale tek potvrditi brojnim manifestacijama koje u hrvatskim okvirima, ali i šire, postaju model i uzor drugim inicijativama vezanim uz pitanja zelene gradnje.Zelena gradnja ne podrazumijeva samo korištenje novih materijala, već pretpostavlja i određenu kulturu života, stanovanja i korištenja prostora koja je u skladu s održivim razvojem. Pozivamo Vas da i Vi svojim aktivnim članstvom u Savjetu ili osobnim zalaganjem za promicanje zelene gradnje i društveno odgovornog poslovanja, doprinesete poboljšanju okruženja u kojem živimo. v Više informacija doznajte na www.gbccroatia.orgSlobodno nas kontaktirajte:Mateja Bartolić, voditeljica ureda Savjeta za zelenu gradnju u HrvatskojE mateja.bartolic@gbccroatia.org T +38514886286U nastavku možete pronaći dodatne informacije o našem radu te korisne podatke o zelenoj gradnji i njezinim prednostima.