Svojstva i priprema žbukane podloge

Vanjska žbuka mora biti postojana na atmosferlije, mraz i temperaturne oscilacije. Mora dobro prianjati, biti otporna na udarce, pucanje i cvjetanje. Svojstva i priprema žbukane podloge su bitni za prianjanje.Žbukana podloga mora biti čista, bez prašine, hrapava. Žbukani profili služe kao pomoć kod žbukanja i kao pojačanje na kutovima i rubovima.

Žbukanje se vrši obično u 3 sloja:
  • prvi nanos prskanjem za izjednačavanje preslabe, prejake ili različite snage upijanja / apsorpcije žbukane podloge
  • donja žbuka kao nosivi sloj (najdeblji sloj)
  • gornja žbuka kao vidljivi sloj žbuke, koji određuje strukturu, boju i estetski izgled žbukane površine. Oblikovanje žbukane površine vrši se različitim načinima žbukanja: prskana žbuka, tarna žbuka, zidarska žbuka, strugana žbuka itd. Gornja žbuka je podloga za premaze i bojanje.
  • ]]>