T-HT centri prilagođeni invalidima

T-HT kao aktivni član projekta Nacionalne strategije RH za provedbu jedinstvene politike prema osobama s invaliditetom i prvi unutar DT grupe prilagodio je svoju maloprodajnu mrežu potrebama osoba s invaliditetom.

Sukladno Nacionalnoj strategiji u prosincu 2005. godine Ministarstvo zaštite okoliša, prostornoga uređenja i graditeljstva donijelo je Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina javne, poslovne, stambene i stambeno-poslovne namjene osobama s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti. Rok za provedbu obveza iz Pravilnika je početak 2008. godine. T-HT je odlučno pristupio projektu, a krajnji je cilj postati prvom maloprodajnom mrežom u RH koja je svoje objekte prilagodila potrebama osoba s invaliditetom. Od ukupno 45 T-centara, njih 29, odnosno 65 posto, ima osiguran pristup osobama s invaliditetom, a preostalih 16, koji se nalaze na lokacijama predviđenim za preseljenje, bit će prilagođeno do kraja 2006. godine. Osobama s invaliditetom pristup je omogućen pomoću montažno-demontažnih rampi, automatski podiznih rampi te s pomoću betonske rampe. Cijeli je projekt osmišljen uz pomoć Udruge distrofičara Hrvatske. Izvor: www.Poslovni.hr

]]>