Taloženje soli iz rose

Najčešća optička slika oštećenja na armirano-betonskim površinama jeste svakako taloženje soli iz rose, koja se manifestira izraženo kao svijetla koprena.

]]>