TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA

Neposredno nakon dovršenja širokog iskopa trase, dovršenih pristupnih puteva i primopredaje geodetskih elemenata umjetnog tunela pristupiti će se iskopu za temeljne trake objekta.

. Iskop će se izvoditi rovokopačem gusjeničarem (Liebherr 936, mase 29t) s odgovarajućim pneumatskim čekićem (Krupp, mase 1,75 t). Materijal iz iskopa deponirati će se nedaleko od objekta kako bi se mogao koristiti za kasnije zatrpavanje istog.

Prva faza iskopa izraditi će se do projektirane kote i visine. Nakon pregleda stijenske mase od strane nadzornog inženjera i uz prisustvo nadležnog geologa donosi se odluka o pogodnosti tla za temeljenje ili eventualno dodatno produbljenje iskopa.

Prema priloženoj dinamici građenja iskop će se vršiti od jednog kraja umjetnog tunela prema drugom.

Temeljne trake umjetnog tunela betonirati će se u jednostranoj oplati tipa «Huennebeck Manto», a betoniranje će se vršiti autopumpom ili toranjskom dizalicom tipa «Liebherr 60K». Oplata će se montirati tako da po svemu odgovara mjerama danim u izvedbenom projektu. Podupiranje i razupiranjem osigurati će se njena stabilnost i nedeformabilnost pod pritiskom sviježe betonske mase.

Oplata će se održavati redovitim čišćenjem i premazivanjem sredstvima namienjenim za tu svrhu. Beton će se ugrađivati u slojevima od 50 cm i zbijati previbratorima. Beton će se njegovati kemijskim sredstvima za njegu betona.

Izvođač neće početi betoniranje dok Nadzorni inženjer ne odobri betoniranje u pismenoj formi. Proizvodnja, njega i kontrola betona će se organizirati u skladu s odobrenim projektom betona.

Tri tjedna po početku betoniranja temeljni traka početi će se s izgradnjom tunelskog svoda. Za podupiranje svoda predviđa se korištenje skele tipa PERI-MULTIPROP (vidi sliku 1). Betoniranje svoda vršiti će se u kampadama od 15 m auto-pumpom ili toranjskom dizalicom.

Kao glavna betonara za betoniranje svoda koristiti će se betonara u Šestanovcu uz dovoz dovoz svježe betonske mase dovoljnim brojem miksera koji će osigurati kontinuiranu ugradnju betona.

Skela za podupiranje svoda biti će koncipirana tako da ima prolaz u sredini raspona kako bi bio osiguran nesmetan prolaz za vrijeme trajanja gradnje umjetnog tunela (vidi: slik 1,2).

Po zavržetku betoniranja svoda tunela pristupiti će se izradi hidroizolacije svoda te zaštite hidroizolacije. Slijedeća faza je strojno zatrpavanje tunela materijalom dobivenim iz iskopa. Ove radove će pratiti radovi na izradi kamenog vijenca i kamene obloge portalnih zidova. Ujedno će se odvijati radovi na izradi betonskih stijenki i instalacionih kanala unutar tunela.

Sastavili: Ilija Šola ing. građ. Antonio Tomić dipl. ing. građ.

]]>