Telefonski uređaji

Analogni telefonski uređaji (kućni uređaj sa sporednim telefonima) za veće obiteljske kuće, s jednom ili dvije pretplačnike linije centrale, sa četiri, šest ili osam uređaja s mogućnošću internog telefoniranja (kućni telefon). Mogu se priključiti bežični telefoni i telefoni sa žicom. Ukoliko se to traži pozivi centrale se mogu preuzeti sa svih telefona te dalje prespajati (pretplatničko ovlaštenje). Umjesto jednog telefona se može priključiti telefaks uređaj, automatska sekretarica, modem za računalo ili telefonski uređaj za vrata.

]]>