Temeljenje površina

Na visoko postavljenim, nosivim slojevima tla se izvodi u pravilu s pojedinačnim ili trakastim temeljima. Temelji se montiraju na dubini postojanoj na mraz (0,8 m – 1,2 m ispod površine zemljišta). Dodatni zahtjevi u pogledu dubine temelja mogu rezultirati iz polaganja cjevovoda ili položaja susjednih temelja.

Građevinski objekti s većim opterećenjima ili građevinski objekti s podzemnim katovima ispod razine podzemnih voda dobivaju u pravilu pločasti temelj, koji omogučuje izvođenje sila ispod ukupne površine objekta te odgovarajuće brtvljenja objekta.

]]>