Teraco

Teraco je oblog koji se izrađuje na licu mjesta od čvrstih granulata prirodnog kamena, povezanih cementom, koji se nakon polaganja brusi i pokazuje sve karakteristike betonskih ploča. Kod većih površina se izrađuju dilatacijske fuge.

]]>