Termički regulirani električni protočni bojleri

Termički regulirani protočni bojleri reguliraju snagu grijanja preko regulatora temperature neovisno o tlaku vode, što ima prednost naročito kod oscilirajućih količina istjecanja i mješalice s jednom ručicom.

Posjeduju tlačno postojan, termoizoliran spremnik vode od 2,5 do 15 l zapremine. Ukoliko je rezerva vode potrošena uređaji prelaze na protočni pogon. Temperature vode je ograničena na 65°C. Uređaji imaju sigurnosnu armaturu i limitator temperature.

]]>