Termodinamičke funkcije obrade zraka

Termodinamičke funkcije obrade zraka mogu biti:

  • grijanje
  • hlađenje
  • vlaženje
  • sušenje

    ]]>