Termometrijska mjerenja vlage

Kod termometrijskog postupka se koristi svojstvo promjene toplinske vodljivosti građevinskih materijala djelovanjem vlage. Najpoznatija metoda je metoda sondiranja, kod koje se električki zagrijana reostatska žica uvlači kroz bušeni otvor u građevinski element, pri čemu se iz temperature okoliša i uz podatak o toplinskoj vodljivosti građevinskog materijala vrši proba sadržaja vlage.

Uz pomoć infracrvene termografije se mogu saznati i različiti stupnjevi vlaženja jednog građevinskog elementa. Kod te mjerne metode se koriste dvije fizikalne zakonitosti. Isparavanjem vlage na površini zida dolazi do snižavanja temperature. Kod zagrijanog zida nastaje, između vlažnog i suhog područja zidova, različita točka prijelaza topline.

]]>