Teška konzolna opterećenja

Teška konzolna opterećenja označavaju opterećenja konzolnim teretom od 0,4 do 1,0 kN/m dužine zida ili podiznim krakom do 0,5 m, koja nastaju primjerice ovjesom umivanonika ili ormara. Mogu se koristiti bez certifikata, ukoliko je debljina zida ne najmanje 8 cm, a visina zida ne prelazi 2/3 vrijednosti.

Učvršćivanje konzolnih tereta preko 1,0 kN/m dužine zida ili podiznim krakom više od 0,5 m dopušteno je samo, ukoliko postoje svi dokazi prema normi 4103, dio 1, vodeći naravno računa o nosivoj sigurnosti.

]]>