Toplinska vodljivost

Toplinska vodljivost je nominalna veličina za toplinsko djelovanje građevinskog materijala izražena u W/(m K), daje količinu topline koja se vodi unutar jednog sata preko preko jednog kvadratnog metra sloja materijala debljine od 1 metra, pri temperaturnoj razlici od jednog Kelvina (odgovara 1°C). Što je toplinska vodljivost manja, to je izolacijsko djelovanje veće.

Kako se toplinska vodljivost razlikuje kod izolacijskih materijala neznatno, sve izračunske vrijednosti za izolacijske materijale su u cilju pojednostavljenja obuhvaćene su u skupine toplinske vodljivosti. Oznake se baziraju na toplinskoj vodljivosti i imaju uvijek decimalna mjesta. Tako se za uobičajene izolacijske materijale dobivaju skupine toplinske vodljivosti od 020, 025, 030 … do 060. Već prema grupi dobivaju se i različite najbolje vrijednosti kod iste debljine sloja izolacijskog materijala, npr. izolacijski materijal može kod istog djelovanja imati različite debljine.

Ova vrijednost odnosi se na pojedinačne građevinske materijale. U praksi se koriste U-vrijednosti zadane za ukupnu konstrukciju građevinskih elemenata.

]]>