Toplinska zaštita kod vrata i prozora

Toplinska zaštita kod vrata i prozora – Zahtjeve u pogledu toplinske zaštite regulira norma EU 4108 „Toplinska zaštita u visokogradnji“ kao i pravilnik o uštedi energije (EnEV). Norma 4108 daje osim općenitih najmanjih mogućih zahtjeva i preporuke kod projektiranja i izvođenja zrakonepropusnih priključaka. Također i EnEV govori u članku 5(1) o zračnoj nepropusnosti, koja sve više doprinosi željenoj uštedi energije, ali i osigurava termičku ugodu preko viših temperatura površine.

Prozori i vanjska vrata, prije svega u starijoj gradnji predstavlja termo tehnički gledano slabe točke na vanjskom omotaču objekta. Toplinski gubici su neravnomjerno veći nego kod drugih građevinskih elemenata, kao npr. zidova ili stropova. Transport topline vrši se preko toplovoda, konvekcijom, strujanjem zraka u području propusnih fuga i toplinskih mostova.

Poboljšanja na prozorima bez uzimanja u obzir kompletnog vanjskog omotača ne daju željene uštede u energetskom području niti omogućuju ugodnu sobnu klimu. Kod prozora naime ne smije biti prekoračena Uw-vrijednost od 1,7 W/(m2K). Ta vrijednost se može postići samo s termoizolacijskim staklima. Prema pravilniku o uštedi energije površina vrata na vanjskim vratima nakon sanacije ne smije prekoračiti koeficijent toplinskog prolaza Ud= 2,9 W/(m2K).

 

]]>