Toplinsko (temperaturno) zračilo

Toplinsko zračilo predstavlja izvor zračenja, koje zagrijavanjem jednog materijala emitira svjetlost. Toplinsko zračenje je kontinuirano zračenje, koje doseže od najkraćih do najdužih valnih duljina. Prva najslabija svjetiljka užarenog tijela je od 800 K (oko 527 °C), vidljiva u tami.

U toplinska (temperaturna) zračila spadaju žarulje i halogene žarulje.

]]>