Transformacija

Transformacije nastaju kemijskom konverzijom površinskog materijala. Razlikuju se prema vrsti kao patina i kora.

]]>