Transportni beton

Brzo, povoljno i fleksibilno rješenje – Transportni beton idealno je rješenje za individualne i specifične zahtjeve a u stanju je ispunjavati najrazličitije oblikovne želje i doseći najisturenije dijelove objekta.

Transportni beton ne zahtijeva postojanje vlastitih uređaja i strojeva za proizvodnju betona. Isporučuje se i priprema vrlo brzo i u različitim količinama, a odlikuje ga visoka kvaliteta.

www.sika-croatia.hr

Tijekom transporta ova vrsta betona nije u tečnom stanju nego je plastičan. Zahvaljujući plastičnosti i drugim svojim osobinama transportni beton moguće je pomoću betonske pumpe (pumpe za tlačenje betona) prebaciti točno na ono mjesto gdje je potreban. Pumpa je u stanju beton kroz cijevi na ravnoj podlozi potisnuti na udaljenosti od 300 m i u visinu od 50 m, čak i preko krova.

Upotrebom pumpi za beton eliminira se potreba odnosno troškovi za postavljanjem konstrukcije dizalice kao i nužnost manualnog (ručnog) transporta velikih količina betona s jednog mjesta na drugo.

No transportni beton izvrsno je rješenje ako trebate i samo manju količinu betona za na primjer gradnju terase ili gradnju betonske ograde – ne morate prolaziti ''torturu'' oko ručnog miješanja, skladištenja pijeska i cementa oko kuće kao i uklanjanje ostataka – sve to može riješiti kamion-miješalica.

Betonska tehnologija

Beton je višestruko iskoristiv i primjenjiv građevni materijal. Prije svega valja spomenuti da je to dugotrajan materijal, postojan i vrlo čvrst.

Zahvaljujući mnoštvu svojih proizvodnih i sastavnih varijacijskih osobina beton je građevno sredstvo koje je univerzalno primjenjivo i koje podjednako ispunjava ekološke i ekonomski isplative standarde suvremene gradnje.

Uloga i zadatak betonske tehnologije predstavlja planski razvoj (reguliranje sastava betona, postizanje ciljane kvalitete, nadgledanje i provjeravanje proizvodnog procesa betona) odgovarajuće vrste betona za svaku pojedinu namjenu ili pojedinu vrstu objekta.

Važno je reći da svi sastavni elementi (cement, pijesak, voda, drugi sastojci i dodaci) kao i njihova količina ispunjavaju određenu funkciju. Svaki sastavni element pozorno se izabire i dodaje u odgovarajućoj količini u zavisnosti od namjene za koju se kasnije finalan beton koristi. Točnim utvrđivanjem sastavnih elementa i njihove količine definiramo recept sa pripremu betona.

"Beton je najkorišteniji proizvod na svijetu poslije vode "

]]>