Transportni betoni

Aditivi – Stupanjem na snagu Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (TPBK), prvog propisa novog zakonodavnog sustava RH prilagođenog sustavu EU, beton se prema mjestu proizvodnje dijeli na;

 • – beton proizveden u tvornici betona (centralna betonara)
 • – beton proizveden u betonari na gradilištu za potrebe toga gradilišta
 • – beton proizveden u betonari pogona za predgotovljene betonske elemente
   Transportni betoni su betoni proizvedeni u tvornici betona, a do mjesta ugradnje najčešće se transportiraju auto-miješalicama (mikserima) posebno konstruiranim za tu namjenu. Nagnuta kruškolika posuda s betonom u vožnji rotira umjerenom brzinom (2 do 6 rotacija u minuti) i sprečava zbijanje i segregiranje betona. Običnim kamionima kiperima transportira se samo beton krute konzistencije (beton betonskog kolnika, valjani beton, …) koji se teško ispušta iz auto mješalice.
   
 • Glavna svojstva koja treba imati svježi beton za vrijeme ugradnje;
 • – fluidnost: mora biti dovoljno tekuća da se može ugraditi odgovarajućom opremom
 • – zbijenost: uhvaćeni zrak za vrijeme mješanja trebao bi izaći za vrijeme vibriranja
 • – stabilnost ili kohezivnost: svježi beton bi trebao ostati homogen, bez segregacije

  Najčešći pojmovi kojima se definiraju i mjere svojstva svježeg betona;

 • – obradivost – konzistencija
 • – izdvajanje vode
 • – segregacija
 • – vrijeme vezivanja betona
 • – homogenost betonske mješavine
 • – temperatura
 • – količina pora u svježemu betonu

  Trajanje transporta podesiti da gubitak obradivosti ostane u predviđenim granicama i beton na gradilištu bude obradiv i pogodan za ugradnju sukladno projektu betona. Beton ne smije početi vezati i očvršćivati prilikom transporta.

  Danas postoje posebni dodaci koji vrlo visoku obradivost održavaju i po nekoliko, sve do nedavno nezamislivih, sati. SIKA® – tehnologija za transportne betone.

  Plastifikator;
 • Sika BV 40 – univerzalni dodatak za bolju ugradivost, vodonepropusnost i veće čvrstoće transportnog betona. Primjena: transportni betoni normalne konzistencije.
  Superplastifikatori;
 • Sika ViscoCrete 5-800 – visokokvalitetni superplastifikator na bazi polikarboksilata s odgođenim vremenom vezivanja. Primjena: proizvodnja transportnih i visokovrijednih betona, vodonepropusnost, redukcija vode do 30 %, samokompaktirajući beton.
 • Sika ViscoCrete 1020 X – visokokvalitetni superplastifikator na bazi polikarboksilata s produženim vremenom transporta. Primjena: proizvodnja visokokvalitetnih betona s produženim vremenom transporta ili ugradnje, za vodonepropusnost i visoke čvrstoće betona, te samokompaktirajući beton.

  Aerant;

 • Sika Addiment LPS A-94 – dodatak za uvlačenje mikropora zraka u betone i mortove. Primjena: postizanje otpornosti na mraz te mraz i sol betona i mortova. Zimsko betoniranje;
 • Sika Antifreeze (Sika Frostschutz) – dodatak za zaštitu od smrzavanja. Primjena: za sve radove s betonom kod niskih temperatura. Ubrzava postizanje ranih čvrstoća svježih betona. Bez klorida, ne nagriza željezo. Reducira vodu.

 • Retarder;
 • Sika Addiment VZ 4 – visokovrijedni usporivač vezivanja betona koji istovremeno djeluje i kao plastifikator. Primjena: proizvodnja masivnog betona i transportnog betona, za betoniranje pri visokim temperaturama.

  Mikrosilika;

 • SikaFume HR – praškasti dodatak na bazi mikrosilike. Primjena: povečava kakvoću konstruktivnih betona, prefabriciranih, mlaznih i pumpanih betona. Odlikuje se sitnim i amorfnim česticama silicij dioksida. Povečava vodonepropusnost, gustoću i kemijsku otpornost betona.

  Pumpanje betona;

 • Sika Pump – tekući dodatak za pumpane betone.

  Primjena: spriječava segregaciju kamenog materijala prilikom pumpanja, smanjuje pritiske i habanje u pumpi, posebno kod lošijih drobljenih agregata.

  Gore navedeni SIKA® dodaci za betone rješavaju sve probleme vezane uz transportne betone neovisno o vremenskim uvjetima i dužini transporta, za slijedeća područja primjene;

 • – beton s produženim vremenom ugradnje
 • – vodonepropusni beton
 • – beton otporan na smrzavanje; XF1, XF3
 • – beton otporan na mraz i sol; XF2, XF4
 • – betoniranje pri visokim temperaturama
 • – betoniranje pri niskim temperaturama
 • – pumpani betoni
 • – beton visoke rane čvrstoće
 • – beton visoke čvrstoće
 • – prskani beton
 • – estrih
 • – vidni beton
 • – beton povećane kemijske otpornosti

  Mladen Dvorski, ing. Stručni suradnik za betone

  Sika Croatia d.o.o.
 • Puškarićeva 77a 10 250 Lučko – Zagreb
 • Hrvatska
 • Telefon +385 (0)1 6594 240 Telefax +385 (0)1 6594 241
 • http://hrv.sika.com

]]>