Traženje zemljišta

Obično se najprije provjeri u općinskoj upravi postoje li oglašena zemljišta za gradnju na prodaju, odnosno gdje se može računati već sa početkom kolčenja zemljišta. Općine i gradovi prodaju zemljište po puno povoljnijim cijenama od privatnih lica.

Vi možete steći zemljište s nasljeđenim pravom gradnje. To pravo Vam omogućuje da gradite i koristite objekat na tuđem zemljištu i unosi se kao takav u gruntovnicu. Investitor ne mora platiti kupovnu cijenu već plaća vlasniku zemljišta za cijelo vrijeme trajanja prava nasljeđene gradnje kamate za nasljedno pravo gradnje.

]]>