Tretiranje prirodnog kamena

Primjena prirodnog kamena mora odgovarati prvobitnom položaju i slojevitosti. Kod premještanja prirodnog kamena ležajne fuge i slojevi kamena moraju ležati pravokutno u smjeru tlačnih sila. Kako bi se prirodni kamen mogao upotrijebiti za zidanje, svakako mora imati obrađene površine i rubove. To se radi u kanolomima ili tvornicama za obradu prirodnog kamena. U najčešćim slučajevima se vidna površina kamena obrađuje na gradilištu. Prirodni kamen se zida u spoju.

]]>