Trezori

Trezori su ormari za pohranu novaca ili kao sefovi ugrađeni u zid, pod ili namještaj za pohranu vrednosnih predmeta, dokumenata, ugovora i polica osiguranja, kao zaštita od požara i provale.

Trezori moraju ispunjavati zadane sigurnosne klase :

A – lagana zaštita od laganih mehaničkih provalničkih alata, nema zaštite od požara

B – ograničena zaštita od laganih mehaničkih provalničkih alata, nema zaštite od požara

C1, C2 – definirana, ograničena, dalekosežna zaštita od mehaničkih provalničkih alata, nema zaštite od požara

D10, D20 – definirana, ograničena, dalekosežna zaštita od teških provalničkih alata uključivši i alate s termičkim djelovanjem, ograničena zaštita od požara

E10 – definirana, vrhunska zaštita od provalničkih alata uključujući i alate s termičkim djelovanjem, ograničena zaštita od požara.

Ugradbeni ormarići (sigurnosne klase A i B) ugrađuju se u zid ili u pod i čvrsto se sidre. Ormarići sigurnosne klase A, B, C i D10 ugrađuju se u namještaj ili iza zidnih obloga.

]]>