Troškovna grupa 100

Obuhvaća prema EU normi 276 troškove zemljišta koji se sastoje od:

  • vrijednost zemljišta
  • sporedni troškovi zemljišta
  • troškovi geodezijskih mjerenja, troškovi suda i javnog bilježnika, provizija agencije za nekretnine, porezi, ispitivanja tla, troškovi reguliranja granica zemljišta
  • troškovi oslobađanja zemljišta od tereta, ograničenja, odšeta i sl.
  • ]]>