Troškovna grupa 200

Obuhvaća prema EU normi 276 sve troškove pripremnih mjera, kako bi se na zemljištu moglo početi s gradnjom.

Tu spadaju:

  • Troškovi pripreme, npr. sigurnosne mjere, mjere eliminiranja starih opterećenja, troškovi pripreme površine zemljišta
  • Troškovi javnog ograđivanja zemljišta
  • Davanja za skidanje tereta i drugih obveza iz javno-pravne regulative
  • ]]>